Kodō

M. Yamaguchi, T. Naito, R. Kaneko

Also you may know as Ansambl Kodo Bubnjara, 鼓童, Kodo, KODO Drummers Of Japan, Kodo Drummers, The
Also there are session musicians of Kodō: Eiichi Saito, Hideyuki Saito, Kazuaki Tomida, Kazuki Imagai, Leonard Eto, Mitsuru Ishizuka, Motofumi Yamaguchi, Shinichi Sogo, Takahito Nishino, Takashi Sato, Takeshi Arai, Tomohiro Mitome, Tsubasa Hori, Yoshie Sunahata, Yoshikazu Fujimoto
Find this artist on the Web: http://www.kodo.or.jp/

Discography of Kodō:


Click to release title to look at track list of the album
# Cover Release title Total tracks Download mp3 album Release date Label fo release
1 Kodō - Remix 1 Remix 1 2 1998-00-00 Columbia
2 Kodō - Remix 2 Remix 2 2 1998-00-00
3 Kodō - Remix Inédits Remix Inédits 4 1999 Columbia
4 Kodō - Best Of Kodō Best Of Kodō 8 1993 TriStar Music
5 Kodō - Ibuki Ibuki 10 1997 TriStar Music
6 Kodō - Ubu-Suna Ubu-Suna 7 Columbia
7 Kodō - Nasca Fantasy Nasca Fantasy 8 1994-12-01
8 Kodō - Mondo Head Mondo Head 11 2002 Columbia
9 Kodō - Blessing Of The Earth Blessing Of The Earth 7 1989 CBS
10 Kodō - Irodori Irodori 7 1990 Columbia
11 Kodō - Tataku: Best Of Kodō II (1994-1999) Tataku: Best Of Kodō II (1994-1999) 11 2001 Red Ink
12 Kodō - Remix Sampler Remix Sampler 2 1998-00-00 Columbia
13 Kodō - Sai-Sō Sai-Sō 10 1999 Red Ink
14 Kodō - Blessing Of The Earth Blessing Of The Earth 7 1989-11-22 CBS/Sony
15 Kodō - Best Of Kodō Best Of Kodō 8 1994 Columbia
16 Kodō - Heartbeat Drummers Of Japan Heartbeat Drummers Of Japan 5 1995 Sheffield Lab
17 Kodō - Hard Target (Original Motion Picture Soundtrack) Hard Target (Original Motion Picture Soundtrack) 15 1993
18 Kodō - Warabe Warabe 11 1999
19 Kodō - Tsutsumi Tsutsumi 7 1999
20 Kodō - Heartbeat Drummers Of Japan Heartbeat Drummers Of Japan 5 1985 Sheffield Lab
21 Kodō - Live At Acropolis, Athens, Greece Live At Acropolis, Athens, Greece 7 1995 Tristar Music
22 Kodō - One Earth Tour Special One Earth Tour Special 31 2004 Sony Music Japan International Inc.
23 Kodō - The Hunted Original Motion Picture Soundtrack The Hunted Original Motion Picture Soundtrack 15 1995 Tristar Music
24 Kodō - Irodori Irodori 7 1990 CBS/Sony
25 Kodō - Ubu-Suna Ubu-Suna 7 1988
26 Kodō - Ibuki Ibuki 10 1998 Columbia
27 Kodō - Nasca Fantasy Nasca Fantasy 8 2000 Landy Star Music
28 Kodō - 童 Warabe 童 Warabe 11 1999-11-20 Sony Records
29 Kodō - Ubu-Suna Ubu-Suna 7 1988 CBS
30 Kodō - Sai-So Sai-So 11 1999 Sony Records
31 Kodō - One Earth Tour Special One Earth Tour Special 11 2004-03-24 Sony Music Japan International Inc.
32 Kodō - Nasca Fantasy Nasca Fantasy 8 1995 Columbia
33 Kodō - Mondo Head Mondo Head 11 2001 Sony Records Int'l
34 Kodō - Kodō Kodō 4 Kodo
35 Kodō - Best Of Kodō Best Of Kodō 8 Columbia
36 Kodō - In Live In Live 6 1986 Denon
Select page:
About Kodō

Taiko-drumgroup based on the island of Sado, Japan.
Members of the group (as from june 2005):
Yoshikazu Fujimoto, Yoko Fujimoto, Chieko Kojima, Motofumi Yamaguchi, Eiichi Saito, Ryutaro Kaneko, Tomohiro Mitome, Takeshi Arai, Kazuki Imagai, Ayako Onizawa, Kazunari Abe, Masaru Tsuji, Mitsunaga Matsuura, Tsubasa Hori, Yuichiro Funabashi, Masami Miyazaki, Kaoru Watanabe, Ishizuka Mitsuru, Yoshie Sunahata, Yosuke Oda, Kenzo Abe, Sachiko Inoue, Masayoshi Kato, Natsuki Saito, Masayuki Sakamoto, Shintaro Fukuda, Akiko Mizuhara, Shogo Yoshii.

Video clips of Kodō:

Watch now Kodō's video clips! Click right here:

Conversations / comments about Kodō