Lunaris Altruismens Gravøl lyrics:

Download Lunaris Altruismens Gravøl as .mp3

Vi er
Født av våre tilfeldigheter
Pint av våre tilbøyeligheter
Korsfestet av våre egne tanker
Reist opp av våre egne gjerninger
Dømt til å herske av vår uslitelige vilje til evig liv

I vårt nettverk av løgner
Er du i front for hetsen
Som en foreldet sviker
Står du frem mot resten

Du har skrevet om på
Vår tradisjon av svik
En verden full av konflikter
Er formet i vårt bilde

Jeg har min sti på den brede vei
Pinsler og plager de kommer fra deg
Gjør deg selv til din neste opphøy meg

Hevnen og hatet i ett mot strømmen
Klar til å drepe den fredelige drømmen

Æres meg som æres bør
Ingen er der når jeg dør
Hersker i mitt eget rike
Over alt vil fromhet vike

Jeg er
Min helt
Mitt motstykke
Min nemesis
Min grud

Download Lunaris Altruismens Gravøl as .mp3

Track list of this album:

Please leave your comment about Lunaris Altruismens Gravøl here below: